E-pošta

E-pošta

Uporabniki na Šolskem centru uporabljajo za službeno komunikacijo poštni strežnik Exchange. Oblika poštnega računa je sestavljena v obliki: ime.priimek@scng.si. Izjeme se pojavljajo v primerih, ko ima oseba dva priimka. Za prijavo se uporablja: Uporabniško ime, ki je...

Uporabniška podpora

V vseh primerih kakršnihkoli težav uporabite obrazec prijava napak. V primeru težav z elektronsko pošto se obrnite na: Simon Abolnar: simon.abolnar@scng.si Klavdij Mervič: klavdij.mervic@scng.si V primeru težav z računalniki in drugo strojno opremo se obrnite na: Uroš...

Šolske spletne strani

Šolske spletne strani nudijo osnovne informacije o možnostih izobraževanja na našem centru. Spletne strani sestojijo iz naslednjih portalov: * Osnovni portal centra * Višja strokovna šola * Tehniška gimnazija in zdravstvena šola * Srednja elektrotehniška in...