Uporaba konzole SPA500S.

S pritiskom na gumb na konzoli lahko:

– pokličemo naročnika

– odgovorimo na vhodni klic

– prevežemo klic na zunanjo linijo

Nadzor povezav.

Če lučka sveti:

– zeleno: linija je aktivna

– rdeče: linija je v uporabi

– rdeče utripajoče: dohodni klic

– oranžno: linija ni registrirana; problem s povezavo telefona

– oranžno utripajoče: linija ni pravilno nastavljena

– ne sveti: linija ni konfigurirana

[[Slika:Konzola.jpg]]