Za dostop do večine spletnih storitev, ki jih uporabljamo na šoli, potrebujete AAI račun. Pridobite ga ob začetku šolanja s strani učitelja informatike oziroma v tajništvu

Za prijavo na računalnike v računalniških učilnicah uporabljamo standarden način prijave – uporabniško ime in geslo sta enaka.

Za dostop do brezžičnega omrežja Eduroam uporabite uporabniško ime in geslo AAI računa.

Za dostop do MS Office 365 lahko pridobite račun oblike ime.priimek@ms.scng.si.

Za dostop do Googlovih storitev lahko pridobite račun oblike ime.priimek@tscng.org ali uporabite lasten račun oblike kakršen-koli-niz@gmail.com.

V primeru težav berite spletne strani podpore in pišite na podpora@scng.si.